تدریس ویدئویی

حاضرین در سایت

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مسیر سایت

نمرات ميان ترم گسسته شهاب دانش

نمرات در برگه از 10 بود که به 8 تبدیل شده اند

پایان ترم از 12 نمره است

     
نمره از 8 نمره از 10  
3.8 4.75 90311146
3.2 4 91311101
7.4 9.25 91311129
0 0 91311102
5.6 7 91311103
5.8 7.25 91311104
2.4 3 91311105
6.6 8.25 91311135
7.4 9.25 91311107
6.4 8 91311136
3 3.75 91311108
6 7.5 91311109
4.4 5.5 91311138
6.4 8 91311144
4.8 6 91311110
4.8 6 91311145
3.2 4 90311155
5 6.25 91311112
7.4 9.25 91311113
0 0 91311150
3.2 4 91311151
0 0 91311155
6.8 8.5 91311114
3 3 91311157
4.2 5.25 91311158
7 8.75 91311161
4.6 5.75 91311164
2.6 3.25 91311115
4.4 5.5 91311116
4.2 5.25 91311167
2.2 2.75 91311117
4.8 6 91311119
6 6 91311121
5.2 6.5 91311122
3.2 4 91338110
7.8 9.75 91311125
5 6.25 91311171
7.6 9.5 91311172
5 6.25 91311126
6.8 8.5 91317100

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آلبرت انیشتین: سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی.

تقویم جلالی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است