تدریس ویدئویی

حاضرین در سایت

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مسیر سایت

نمرات میان ترم گسسته 93942 شهاب دانش

نمرات میان ترم گسسته شهاب دانش.

نمرات برگه از 15 است و در نهایت 7.5 نمره میان ترم و 12.5 نمره پایان ترم خواهد بود.

از 7.5 از 15  
1.5 3 93311100
1.125 2.25 93311101
3 6 93312108
2 4 93311102
3.25 6.5 93311128
1.625 3.25 92411190
3.125 6.25 93411155
4.25 8.5 93311103
3.75 7.5 93311104
2.625 5.25 93311135
2.5 5 93311136
1.375 2.75 93311105
6.375 12.75 93331134
2.75 5.5 92311149
3.75 7.5 93331139
5.75 11.5 93311106
2.875 5.75 93331140
1 2 93311107
2 4 93121106
3 6 93312102
4 8 93311142
3.625 7.25 93311145
1.25 2.5 93311146
3.5 7 93311150
6.25 12.5 93311151
3.25 6.5 93311109
2.625 5.25 93311156
5 10 93311159
3.25 6.5 93311160
0.5 1 93412152
4.125 8.25 93412154
1.375 2.75 93311161
1.75 3.5 92312128
4.25 8.5 92312129
1.875 3.75 93311164
3.375 6.75 92311159
3.75 7.5 93311113
3.5 7 92311160
2.25 4.5 93411192
3 6 93311165
3.375 6.75 93311166
3.375 6.75 93331165
1.875 3.75 93311167
0 0 93311171
6.125 12.25 93311115
3.125 6.25 91412301
2.5 5 93121115
2.875 5.75 93331175
1 2 93311172
3.375 6.75 93331179
0 0 93311175
2.5 5 93311179
5.5 11 93311120
2 4 93311181

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297

تقویم جلالی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است