تدریس ویدئویی

حاضرین در سایت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مسیر سایت

نمرات میان ترم طراحی الگوریتم 96971

سلام

نمرات میان ترم در ادامه مطلب

نمرات در برگه از 12 بود که بر 2 تقسیم شده و از 6 محاسبه می شود. پایان ترم از 14.

برای دانشجویانی که از نمره خود ناراضی اند یا به هر دلیلی در میان ترم شرکت نداشتند، میان ترم مجدد روز پنجشنبه 14 دیماه ساعت 9 صبح برای هر دو گروه بصورت همزمان برگزار خواهد شد. شایان ذکر است کسانی که میان ترم دوم را شرکت نمایند، نمره میان ترم دوم موثر خواهد بود و نمره اولی بصورت خودکار حذف می شود (چه کمتر و چه بیشتر)

میان ترم از 6 میان ترم از 12 شماره دانشجویی
0.5 1 95411129
2.125 4.25 93311102
1.5 3 93411158
4.125 8.25 94411151
2 4 94412100
0   93411155
1.375 2.75 92312116
0.5 1 92312117
0.875 1.75 95416108
0 0 93121128
0.875 1.75 94311124
0   95416105
4.75 9.5 95416117
0   93331130
4.75 9.5 94311128
2.25 4.5 95411131
2.25 4.5 92331105
2.875 5.75 93311134
3.5 7 95416100
2.125 4.25 93311135
1 2 94411160
2 4 92331107
4 8 94412123
1.5 3 94411162
3.625 7.25 94411164
2.875 5.75 94417100
2.25 4.5 94412104
0 0 95101152
4.75 9.5 95416114
1.625 3.25 92331151
0   93121105
2.5 5 95411136
1.25 2.5 94411169
4.75 9.5 95416111
0   93311142
2.625 5.25 94311140
0   95411138
3.75 7.5 94331107
2.875 5.75 94331110
2.625 5.25 94412109
1.5 3 94412125
0.875 1.75 94332102
4.5 9 95416116
1.625 3.25 93412150
1.625 3.25 94311146
2.875 5.75 93311156
3.875 7.75 94311108
3.875 7.75 94311109
2.875 5.75 95411149
1 2 93331153
0   94331152
1.25 2.5 93311161
1.375 2.75 93121111
3.5 7 94331113
0   93331156
2 4 94411183
3.125 6.25 94412110
4.5 9 94412130
1.75 3.5 94331156
4.5 9 95416101
1.625 3.25 93331159
1.625 3.25 95411155
2.625 5.25 94311110
1.625 3.25 92312130
0   94311158
3 6 94411132
0   95411159
1.75 3.5 93331163
1.5 3 94311161
2 4 95416104
0   93331167
0.75 1.5 94331161
4.375 8.75 94412133
4 8 95416115
2.375 4.75 95411120
2.375 4.75 94311113
4.875 9.75 94331164
1 2 95416102
4.625 9.25 94311114
1 2 95411164
2.75 5.5 95411165
0.875 1.75 94311166
2.625 5.25 93311172
1.25 2.5 94412136
3.125 6.25 93331179
4 8 94311116
0.75 1.5 95411123
0   94411197
5.25 10.5 94331121
2.125 4.25 93417100

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

تقویم جلالی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است