تدریس ویدئویی

حاضرین در سایت

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مسیر سایت

نمرات ميان ترم برنامه نويسي مقدماتي شهاب دانش ترم دوم 9293

نمرات ميان ترم برنامه نويسي مقدماتي در ادامه مطلب

امتحان ميان ترم از 14 نمره بود كه تبديل به 7 نمره شده است

پايان ترم از 13 نمره

نمرات ميان ترم طراحي الگوريتم ابرار ترم دوم 9293

نمرات ميان ترم طراحي الگوريتم ابرار در ادامه مطلب.

امتحان ميان ترم از 12 نمره بود كه تبديل به 8 مي شود

پايان ترم از 12 نمره است.

نام چهار نفر آخر ليست در ليست آموزش نيست. پيگيري كنيد كه به مشكل نخوريد.

نمرات ميان ترم طراحي الگوريتم شهاب دانش ترم دوم 9293

نمرات ميان ترم طراحي الگوريتم شهاب دانش در ادامه مطلب.

امتحان ميان ترم از 12 نمره بود كه تبديل به 8 مي شود

پايان ترم از 12 نمره است.

ارسطو: انساني كه با اجتماع تكامل پيدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگي كند، خطرناكترين جانور است.

تقویم جلالی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است